Basisschool De Bongerd heeft onder hetzelfde dak ook een opvang voor peuters en een BSO. Hiervoor is samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is vanuit scholenkoepel CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen.

Peuteropvang en BSO De Bongerd sluiten aan bij de gelijknamige basisschool, zowel inhoudelijk als praktisch. De opvang onderscheidt zich op het gebied van identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag- en donderdagochtend in de schoolweken van 8.30 uur tot 12.00 uur. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn dan van harte welkom.

De peuters maken gebruik van een multifunctionele ruimte binnen de school. Deze ruimte is in de middag in gebruik door de BSO.

De BSO is open op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 tot 18.30 uur en bij voldoende belangstelling ook op maandag. In vakanties is de BSO in 8 van de 12 weken geopend.

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Op de website www.koalah.nl vindt u het complete aanbod. Aanmelden kan ook via deze website: www.koalah.nl/Aanmelden.

Ook kunt u even binnenlopen bij de peuteropvang en BSO of bellen/mailen met de locatiemanager:

Méry van Huffelen, tel. 06-107 144 62, mhuffelen@koalah.nl.