BSO KOALAH

Vandaag hebben we onze nieuwe collega’s van KOALAH welkom geheten op onze school.
Vanaf 01 september zullen ze op de Bongerd buitenschoolse opvang en de peutergroep vormgeven!.
Van đź’še welkom!